Nor­ge ver­dens mest di­gi­ta­le land

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Nor­ge har over­tatt topplas­se­rin­gen på lis­ten over de mest di­gi­ta­le lan­de­ne på pla­ne­ten. I di­gi­baro­me­te­ret til det fins­ke forsk­nings­in­sti­tut­tet Et­la har Fin­land i år mis­tet første­plas­sen til Nor­ge. Dan­mark og Sverige føl­ger på de nes­te plas­se­ne. Verst gjør Ita­lia det, sam­men med Bra­sil, Russ­land, In­dia og Ki­na. Di­gi­baro­me­te­ret ser på hvor­dan di­gi­ta­li­se­ring ut­nyt­tes i de for­skjel­li­ge lan­de­ne, i år med sær­lig opp­merk­som­het på kuns­tig in­tel­li­gens.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.