For­hand­ler med ak­tu­el­le mot­stan­de­re

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Proff­bok­se­ren Ceci­lia Bræk­hus (35) set­ter alle sine Vm-bel­ter på spill un­der et stev­ne i Stok­ke i Vest­fold 21. ok­to­ber. Men mot­stan­de­ren er ikke klar. Det er alt­så drøyt fi­re må­ne­der til nes­te opp­gjør for den nors­ke bok­se­dron­nin­gen som har vun­net alle sine 31 proff­kam­per. I for­ri­ge uke sen­ket hun ar­gen­ti­ne­ren Erica Fa­rias med po­eng­sei­er på hjemme­bane i Ber­gen. Nes­te Vm-kamp fin­ner sted i Vest­fold, nær­me­re be­stemt på Oslo­fjord Con­ven­tion Cen­ter i Stok­ke. Det skjer til tross for at Bræk­hus drøm­mer om å gå en kamp i USA. – Vi kom­mer fort­satt til å dra til USA, og det er noe jeg fø­ler ti­den er in­ne for. Men jeg gle­der meg enormt til å bok­se én kamp til i Nor­ge, sa Bræk­hus un­der en presse­kon­fe­ran­se på Ul­le­vaal sta­dion i Oslo tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.