Ny mål­fest i sjet­te stra­ke seier for Vind­bjart 2

Faedrelandsvennen - - SPORT - STI­AN BØE, for Vind­bjart 2

Vind­bjart 2 er bare to po­eng bak se­rie­le­der Lyng­dal etter å ha vun­net 4-1 over Flekke­fjord.

Vi star­tet kam­pen med 11 spil­le­re fra den sto­re A-stal­len, som har blitt en vane i det sis­te, i mot­set­ning til tid­li­ge­re år. Det star­tet tett og jevnt, Flekke­fjord pres­set hardt og høyt, og det var fle­re feil­pas­nin­ger og tøf­fe tak­lin­ger enn mål­sjan­ser førs­te halv­del av førs­te om­gang. Det for­lø­sen­de må­let kom etter 27 mi­nut­ter. Kris­tof­fer Sy­vert­sen fikk lagt inn fra høy­re og Kawsu Ja­bai sco­ret på sin egen re­tur fra keeper.

Drøye ti mi­nut­ter se­ne­re la Kris­tof­fer på til 2-0 med et skudd fra 14-15 me­ter, etter høy­lyt­te pro­tes­ter fra gjes­te­ne som men­te han bruk­te hån­den da han mot­tok pas­nin­gen fra Ole Ma­ri­us Gun­der­sen fra død­lin­jen. Pe­der Karl­sen la raskt på til 3-0 mens den­ne re­por­te­ren fort­satt holdt på å no­te­re for­ri­ge mål på te­le­fo­nen.

Til and­re om­gang kom det inn­på fle­re lo­ka­le, lo­ven­de ung­gut­ter. Sond­re Nord­ha­gen er tatt opp i Astal­len og fast in­ven­tar her, Bør­ge Enges­land job­ber seg til­ba­ke etter et år med mye ska­der, og 2000-mo­del­le­ne Is­han Skår­dal, Sti­an Aa­bel og Lu­cas Næss gjør seg ikke bort på det­te ni­vå­et. Iman Ma­fi kom også inn­på etter hvert, han ble ska­det like etter han kom til klub­ben i vår og se­song­de­bu­ter­te først nå.

Flekke­fjord fikk et for­tjent mål etter 56 mi­nut­ter. As­le Li­land, som spil­te i Vind­bjart høs­ten 2014, chip­pet en fin ball inn i fel­tet til Ei­rik Osen, som sat­te den for­bi Alek­san­der Lie, i mot­satt hjør­ne. Noen få mi­nut­ter se­ne­re sat­te Bør­ge Enges­land inn 4-1 med kne­et, kon­tant i krys­set di­rek­te fra en cor­ner. Selv om Flekke­fjord hang godt med i kam­pen, klar­te de ikke å spil­le seg til sær­lig med sto­re sjan­ser og seieren var ald­ri tru­et etter førs­te om­gang. Pe­der Karl­sen var nær­mest å gjø­re sei­ers­mar­gi­nen stør­re, med to for­søk i stol­pe­ne.

Noen ned­tu­rer fikk vi i li­ke­vel i and­re om­gang. Kawsu og Lu­cas hin­ket ut med ska­der og Bør­ge på­dro seg to gule kort, og av­slut- tet kam­pen ti mi­nut­ter før res­ten. Lyng­dal tap­te over­ras­ken­de mot Donn på lør­dag, så nå er vi bare to po­eng bak. MK slo Vigør i kveld og hen­ger på tre po­eng bak oss. Ny hjemme­kamp nes­te man­dag, da mot nett­opp Man­dals­ka­me­ra­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.