FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Knutepunkt Sørlandet

● I 1990 inn­gikk Kris­tian­sand, Lil­le­sand, Bir­ke­nes, Ven­ne­sla, Søg­ne og Song­da­len in­ter­kom­mu­nalt sam­ar­beid om en rek­ke tje­nes­ter. Ive­land slut­tet seg til i 2006.

● Sty­ret ut­gjø­res av de til en hver tid sit­ten­de ord­fø­rer­ne i de sju kom­mu­ne­ne.

● Kom­mu­ne­ne ut­gjør et fel­les bo- og ar­beids­mar­ked for mer enn 135.000 inn­byg­ger­ne i re­gio­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.