Til syke­hus et­ter syk­kel­velt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIRIN MARGRETHE FIDJE

Ei jen­te på 14 år ble sendt til Ul­le­vål med uav­klar­te ska­der et­ter at hun vel­tet på syk­kel på Sjø­ling­stad uten­for Man­dal.

Til­stan­den var i går etter­mid­dag uav­klart for ei skole­jen­te som vel­tet på syk­kel like ved den gam­le ull­vare­fab­rik­ken på Sjø­ling­stad fre­dag for­mid­dag.

Jen­ta var på syk­kel­tur med klas­sen sin da ulyk­ken skjed­de. Hun ble frak­tet til syke­hu­set i Kris­tian­sand med luft­am­bu­lan­se et­ter ulyk­ken. Akutt­mot­ta­ket i Kris­tian­sand mel­der at jen­ta er frak­tet vi­de­re til Oslo uni­ver­si­tets­syke­hus Ul­le­vål med uav­klar­te ska­der.

Både po­li­ti, am­bu­lan­se og luft­am­bu­lan­se ryk­ket ut til ste­det da ulyk­ken ble vars­let klok­ken 10.05.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.