FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Rå­dyr

● Vårt mins­te hjorte­dyr

● Ut­bredt over sto­re de­ler av Euro­pa og Lil­le­as­ia

● Vei­er mel­lom 18 og 36 kilo, skul­der­høy­de 70 til 85 cm.

● På 1830-tal­let var rå­dyr nes­ten ut­ryd­det i Skan­di­na­via, et­ter å ha vært her si­den sist is­tid.

● Det var kun igjen en li­ten stam­me i Skå­ne i Sve­ri­ge.

● Rundt 1900 kom rå­dyr til Øst­fold­trak­te­ne og si­den har stam­men vokst i Nor­ge. Den brer seg stadig len­ger nord­over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.