Kan få mer ei­en­doms­skatt

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● By­sty­ret i har med 18 mot 17 stem­mer be­stemt at man skal star­te tak­se­ring av ei­en­dom­mer med sik­te på ei­en­doms­skatt for verk og bruk. Ad­mi­ni­stra­sjo­nen an­slår at fort­set­ter tren­den som nå, vil un­der­skud­det til kom­mu­nen bli på 7,3 mil­lio­ner kro­ner i år. Fra før av er det ei­en­doms­skatt for hus­stan­der og fri­tids­ei­en­dom­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.