FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Bran­nen i Lon­don

● Bran­nen i bo­lig­blok­ken Gren­fell Tow­er i North Ken­sing­ton i Lon­don be­gyn­te natt til ons­dag 14. juni.

● 30 men­nes­ker er be­kref­tet om­kom­met, men det fryk­tes at det en­de­li­ge an­tal­let vil bli langt høy­ere.

● Det bod­de opp mot 600 men­nes­ker i de 120 kom­mu­na­le lei­lig­he­te­ne i den 24 eta­sjer høye blok­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.