De­bat­te­ne som ikke vil­le dø

Faedrelandsvennen - - MENING -

eli van der eyn­den

Evig stu­dent i et li­den­ska­pe­lig og tur­bu­lent for­hold med in­ter­nett. Ivrig quiz-gjen­ger, su­do­ku-lø­ser, mu­si­ker og skri­bent, med en am­bi­sjon om å se og for­stå stadig mer av verden.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.