PDK vil sik­re en bor­ger­lig re­gje­ring

Faedrelandsvennen - - MENING - ARNSTEIN FEDØY, 1. stor­tings­ka­ni­dat for PDK, Vest-ag­der

Par­ti­et De Krist­ne (PDK) er et verdi­kon­ser­va­tivt par­ti, med et av­klart po­li­tisk stå­sted.

●● Vi vil sik­re en bor­ger­lig re­gje­ring ved et bor­ger­lig fler­tall, og en stem­me til PDK er en stem­me til en bor­ger­lig re­gje­ring.

PDK ser at de kon­ser­va­ti­ve krist­ne har mis­tet KRF som sitt par­ti, et­ter Krfs lands­møte­ved­tak på å ikke sam­ar­bei­de med Frp og øns­ker et sen­trums­al­ter­na­tiv. Det­te er ikke rea­lis­tisk. Der­imot er Harei­de sin av­kla­ring om et sam­ar­beid med «rødgrønn» side (SP/AP) og at lands­mø­tet ikke valg­te å de­bat­te­re det­te et helt klart av­kla­ring om hvor KRF ten­ker å støt­te et­ter val­get. Al­ter­na­ti­vet er da et op­po­si­sjons­par­ti. Er det det­te Krf-ere øns­ker?

Da sit­ter kon­ser­va­ti­ve krist­ne i KRF igjen med et al­ter­na­tiv, for det par­ti­et de el­lers er så glad i, at en stem­me til PDK til høs­ten er bes­te måte å få KRF til­ba­ke til tid­li­ge­re kurs som sik­ret godt over 10 % opp­slut­ning. Da blir det ikke støt­te fra KRF til so­sia­lis­tisk side, men en kraf­tig bor­ger­lig kor­reks fra PDK.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.