Tragi-ko­mikk i Søg­ne

Faedrelandsvennen - - MENING - BJØRN HAALAND

Lu­rer på om en­kel­te av Søg­nes po­li­ti­ke­re har tatt på seg rol­len som un­der­hol­de­re og hu­mo­ris­ter.

●● I alle fall har de glemt at ord­fø­re­ren er ord­fø­rer. Mon tro om de vet hva hun he­ter, el­ler om det også har ram­la ut?

Nå mel­der det sto­re spørs­må­let seg om det­te er hu­mor, el­ler en gry­en­de form for se­ni­li­tet! For å hel­gar­de­re seg, er det vel rett å ka­rak­te­ri­se­re det hele som «tragi-ko­mikk»!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.