Feil dag på Ka­non­da­gen – den er på søn­dag!

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TOR­GEIR EIKELAND

●● Fædre­lands­ven­nen skrev i fre­dags­avi­sen om Ka­non­da­gen på Kris­tian­sand Ka­non­mu­se­um på Mø­vik.

Dess­ver­re kom vi til å skri­ve at den­ne ar­ran­ge­res på lør­dag, noe som over­ho­det ikke stem­mer. Det er på søn­dag det blir fore­drag med Hjal­mar Sun­de og kjø­ring av både ka­no­nen og am­mu­ni­sjons­jern­ba­nen på mu­se­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.