10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

17. JUNI 2007

●● Det går i re­kord­fart mot vin­mono­pol­åp­ning i Søg­ne. Tors­dag åp­ner dø­re­ne i en pe­rio­de der Søg­nes be­folk­ning for­dob­les av tu­ris­ter og hytte­folk. – Når vi får klar­sig­nal til å åpne et nytt pol­ut­salg, så set­ter vi i gang, og da går det fort unna. Vi vet at tids­punk­tet be­tyr noe for Søg­ne slik at fær­re tren­ger å rei­se til Kris­tian­sand for å hand­le, sier dis­trikts­sjef Hei­di Sol­heim i Vin­mono­po­let. Søg­ne-ord­fø­re­ren har tak­ket ja til å si no­en vel­valg­te ord un­der åp­nin­gen, når po­let åp­ner et­ter man­ge års ven­ting. – De vil nok mer­ke det på om­set­nin­gen både i Man­dal og i Kris­tian­sand, me­ner bu­tikk­sjef Sig­ny Pe­der­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.