25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

17. JUNI 1992

●● Fab­rikk­ei­er Ot­to J. Hen­nig-olsen bare smi­ler om da­gen. Trope­var­men som kom tid­lig i mai har ført til re­kord­inn­tek­ter for is­krem­pro­du­sen­ten i Kris­tian­sand. Fore­lø­pig lig­ger juni an til å bli 75 pro­sent bed­re enn juni i fjor. Og så langt i år lig­ger Hen­nig-olsen 25 pro­sent over fjor­års­sal­get. – Jo da, det går visst så det su­ser, sier den lo­ka­le is­krem­kon­gen. Det skal visst­nok være no­en tu­se­ner av år si­den Nor­ge var dek­ket av is­mas­ser. Men mon tro om man ikke fin­ner no­en res­ter i Han­ne­vi­ka. Fra pro­duk­sjons­hal­len der spyt­tes det dag­lig ut over 100.000 li­ter is av uli­ke slag. – Var­me er alfa og omega, sier Hen­nig-olsen som jevn­lig har kon­takt med Me­teoro­lo­gisk Insti­tutt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.