Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Med hvil­ken sla­ger, som se­ne­re ble nav­net på et Tv-pro­gram, lå Anna-lena Löf­gren på top­pen av Vg-lis­ta i 1968?

2. Hva kal­les skogs­høns­slek­ta som he­ter lag­opus på la­tin, og er sprag­le­te om som­mer­en og hvit om vin­te­ren?

3. Hva be­tyr Ma­ran Ata?

4. Hvem har spilt både Her­cu­le Poirot og in­s­pec­tor Japp i fil­mer ba­sert på Agatha Chris­ties bø­ker?

5. Hvor man­ge puk­ler har en dro­me­dar?

6. Hvor­for er de en­gels­ke fri­mer­ke­ne de enes­te i verden som ikke bæ­rer opp­havs­lan­dets navn?

7. Hvor stor er hud­en til et vok­sent men­nes­ke?

8. Hva he­ter den tør­res­te ty­pen sher­ry?

9. Hvor ble de førs­te olym­pis­ke vin­ter­le­ker ar­ran­gert, i 1924?

10. I hvil­ken film fra 1988 spil­te Bob Ho­skins mot en tegne­film­fi­gur?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.