7-årig jen­te til syke­hus etter på­kjør­sel

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Ei jen­te på sju år ble frak­tet til Sør­lan­det syke­hus Kris­tian­sand etter å ha blitt truf­fet av en bil. – Bil og per­son har vært borti hver­and­re. Ei jen­te er fløy­et med luft­am­bu­lan­se til Sør­lan­det syke­hus Kris­tian­sand, meld­te ope­ra­sjons­le­der Ey­vind For­moe i Ag­der po­liti­dis­trikt. – Uten­for en bu­tikk har jen­ta løpt i bi­len, el­ler blitt på­kjørt av bi­len. Vi opp­ret­ter sak, og skal etter­fors­ke vi­de­re, sier han. Hen­del­sen skjed­de i 17-ti­den lør­dag. Jen­ta skal ikke være al­vor­lig ska­det.

FOTO: SIGBJØRN UTLAND

Po­li­ti­et på ste­det i Han­dels­par­ken på Rom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.