Tra­vel natt for po­li­ti­et

Natt til søn­dag var nok en tra­vel natt for Ag­der-po­li­ti­et.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

– En hek­tisk natt med man­ge opp­drag, uten sto­re al­vor­li­ge hen­del­ser. Man­ge kla­ger på støy/høy mu­sikk som ikke er fulgt opp på grunn av ka­pa­si­tet. Fle­re per­soner er inn­brakt for or­dens­for­styr­rel­ser og man­ge har blitt inn­brakt for uri­ne­ring og drik­king på of­fent­lig sted, ho­ved­sa­ke­lig i Aren­dal og Kris­tian­sand, meld­te po­li­ti­et på Twit­ter i går mor­ges.

– Det har vært vel­dig mye folk ute, og fle­re stør­re ar­ran­ge­ment med Huns­fest, Gjer­stad Li­ve og Kort­film­fes­ti­va­len i Grimstad. Men det har stort sett vært god stem­ning, selv om vi har hatt mye å gjø­re, sup­pler­te ope­ra­sjons­le­der John Rep­stad i Ag­der po­liti­dis­trikt over­for Fædre­lands­ven­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.