Le­ver vi et dik­ta­tur

Faedrelandsvennen - - MENING -

Den mye om­tal­te og om­strid­te kom­mune­re­gions­re­for­men ble ny­lig ban­ket gjen­nom i Stor­tin­get med svært lite fler­tall.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.