FAKTA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Huns­fest

● En årlig en­dags folke­fest ved Huns­fos Næ­rings­park i Ven­ne­sla.

● Ar­ran­ge­res i sam­ar­beid mel­lom Im­pe­ri­et og Huns­fos Opp­le­vel­se.

● Årets line­up var Hell­bil­lies, Sta­ge Dolls, Re­turn, Ida Ma­ria, Gre­ni og Gjen­klang.

● Årets kon­fe­ran­sier var Sy­vert Da­le.

● Til årets run­de kom det litt over 3000 be­sø­ken­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.