FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

80 år

Trygve Lund, Kris­tian­sand. Din frue og bar­na vil gra­tu­le­re deg så mye med da­gen din på man­dag. Vi set­ter stor pris på deg og er vel­dig glad i deg. Vi fei­rer i Od­der­nes Me­nig­hets­hus den 24. juni. Du hol­der deg godt!

3 år

Ka­lias Emi­li­en Khao, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen din, kjæ­re Ka­lias. Mam­ma og pap­pa els­ker deg. I dag fei­res du med kake, muffins og lys. Vi er så stolt av deg. Ha en fin dag!

70 år

Åsa År­hus, Kris­tian­sand. Vår kjæ­re mam­ma, svi­ger­mor, mom­mo og olde­mor Åsa År­hus fyl­ler 70 år 19. juni! Gra­tu­le­rer så mye med da­gen! Vi gle­der oss til å fei­re deg med stort sel­skap! Klem­mer fra oss på Lund og i Lil­le­sand!

3 år

Lu­cas Mat­heo Fjuk­stad Mor­ris, Kris­tian­sand. Vår su­per­gode, her­li­ge Lu­cas Mat­heo Fjuk­stad Mor­ris fyl­te 3 år på lør­dag. Bes­ta og beste­far kos­te seg på fei­ring på søn­dag. Mas­se klem­mer fra oss.

40 år

Bea­te Sol­vik, Kris­tian­sand. En­de­lig er da­gen her som vi har leng­tet etter. Bea­te fyl­ler 40 år og vi er så glad. Vi vil gra­tu­le­re den snil­le og gode jen­ta vår med den sto­re da­gen. Hil­sen fra små og sto­re i Fidje barne­hage.

2 år

Hans-lau­ritz Mo­eBue­stad, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 2 år man­dag den 19. juni. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

9 år

Jostein Kjel­land Tor­stens­nes, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mas­se med 9-års­da­gen idag vår flot­te, snil­le Jostein. Hå­per du får en su­per­fin fei­ring. Man­ge klem­mer fra beste­mor, beste­mann, tan­te Ing­rid, on­kel Kjetil, Gun­vår og Ti­ril Kas­para.

1 år

Boas Ner­heim Ber­ge, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer, ves­le Boas, med din burs­dag - 1 år al­le­re­de! Hil­sen og klem­mer fra dine beste­for­eld­re.

6 år

Ade­le So­fie Byklum, Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for Ade­le So­fie Byklum som fyl­ler 6 år 19. juni Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søg­ne Barne­hage!

5 år

Kar­s­ten Watts, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen til vår sto­re, fine gutt Kar­s­ten! Tenk at du er 5 år! Vi er så stol­te av deg. Gle­der oss til å fei­re deg med sto­re og små på Id­da. Lo­ve you! Klem fra Hed­da, mam­ma og pap­pa

5 år Hen­rik G. S. Ski­par,

Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen, Hen­rik! Hå­per du får en fan­tas­tisk dag! Vi gle­der oss til å fe­rie deg i som­mer. Man­ge klem­mer fra on­kel Even og tan­te An­ne.

4 år Alex­an­der Kjær Ol­sen,

Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for glad­gut­ten vår Alex­an­der som fyl­ler 4 år i dag! Du er en stor­sjar­mør med glimt i øyet, fins ald­ri et kje­de­lig øye­blikk sam­men med deg! Vi er su­per­gla­de i deg! Klem fra Sarah, mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.