Lete­ak­sjon i hei­men.

Faedrelandsvennen - - MANDAG - JARLE R. MARTINSEN

Min frems­te fri­tids­be­skjef­ti­gel­se i hei­men er å lete etter et el­ler an­net, for­trinns­vis bril­le­ne. De som jeg had­de i hån­da for et øye­blikk si­den er på et sær­de­les mys­tisk vis for­duf­tet. Søkk vekk. Og selv om jeg ser på van­te plas­ser der de plei­er å lig­ge (hyl­la over tv-en, pc-bor­det, spise­bor­det, kjøk­ken­ben­ken) er de hel­ler ikke der. Til slutt må jeg hjelpe­løst se på ko­na som suk­ker opp­gitt, men som på ma­gisk vis vet hvor de er. Også bil­nøk­ler har en tendens til å for­svin­ne i løse luf­ta. Og na­tur­lig­vis når de tren­ges som mest. Og etter en in­tens lete­ak­sjon og de om­si­der blir fun­net, lo­ver jeg meg selv å ha dem på fast plass. Det hol­der en stund, inn­til de er vekk igjen...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.