Det­te bør du gjø­re i ha­gen nå

Hva kan du be­skjæ­re nå? Og når tren­ger ha­gen gjød­sel? Vi gir deg gode råd for den per­fek­te som­mer­ha­gen.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Retts­sa­ken et­ter dob­belt­dra­pet

● Vi er på plass i Kris­tian­sand ting­rett og gir deg alt fra retts­sa­ken et­ter dob­belt­dra­pet ved Wilds Min­ne sko­le. Du kan føl­ge sa­ken i vårt live­stu­dio.

Odd.inge.ule­berg@fvn.no 909 17 477

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.