Falt ned på ride­sen­ter

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJE­TIL NYGAARD

●● Ei jen­te skal ha falt ned fra en sta­bel med høy­bal­ler på Epo­na ryt­ter­sen­ter. Det opp­ly­ser po­liti­be­tjent Ca­mil­la Nø­vik på ste­det. – Hun er kjørt til syke­hus med am­bu­lan­se. Til­stan­den er ukjent. men det skal være snakk om ska­de i et bein, sier hun. Klok­ka 12.48 fikk po­li­ti­et mel­ding om en ar- beids­ulyk­ke i Trav­park­vei­en. – AMK mel­der om ar­beids­ulyk­ke på ride­sen­ter. En lær­ling skal ha falt ned fra en tram på cir­ka 2,5 me­ter, opp­lys­te ope­ra­sjons­le­de­ren.

FOTO: KJE­TIL NYGAARD

Her er po­li­ti­et på vei ut fra stal­len hvor ulyk­ka skjed­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.