Ska­det et­ter syk­kel­velt

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● En syk­list ble tatt hånd om av helse­per­so­nell et­ter et velt i Opp­lands­vei­en, om­kring 500 me­ter nord for E 18. Am­bu­lan­se po­li­ti ble sendt til ste­det. Syk­lis­ten var et­ter hen­del­sen ved be­visst­het, og oppe­gå­en­de. Ved­kom­men­de ble kjørt til syke­hus i am­bu­lan­se. Po­li­ti­et fikk mel­ding om ulyk­ken klok­ken 14.59.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.