Po­li­ti­et tor­pe­der­te bil som nek­tet å stan­se

Faedrelandsvennen - - NYHETER - HENRIK IHME

Bil­fø­re­ren an­mel­des for en rek­ke for­hold et­ter at po­li­ti­et så seg nødt til å kjø­re inn i bi­len for å få den til å stan­se.

Søn­dag kveld opp­lys­te ope­ra­sjons­le­der i po­li­ti­et, Ey­vind For­moe, at bil­fø­re­ren, en mann i slut­ten av 20-åre­ne, er satt i ar­rest.

– Vi skal fore­ta en del av­hør av bi­lis­ter som ring­te inn og meld­te om uvet­tig kjø­ring med fare for liv og helse for and­re tra­fi­kan­ter.

– Jeg tror pub­li­kum skal være gla­de for at vi fikk stop­pet ham, sier For­moe.

Han sier at vi­de­re etter­forsk­ning vil av­gjø­re sik­tel­sen bil­fø­re­ren vil bli pre­sen­tert for.

Po­li­ti­et mot­tok klok­ka 18.24 fle­re mel­din­ger om en bil som holdt på å for­år­sa­ke fle­re kol­li­sjo­ner og had­de fle­re far­li­ge forbi­kjø­rin­ger i Grim­stad.

Po­li­ti­et traff på bi­len på Ne­de­nes i Aren­dal, men bil­fø­re­ren nek­tet å stan­se.

Et­ter å ha fulgt et­ter bi­len, ble den stan­set ved Es­ke­tvei­t­vei­en på Fe­vik. Po­li­ti­et fore­tok en «for­sett­lig på­kjør­sel» av bi­len, alt­så kjør­te inn i den.

Bil­fø­re­ren an­mel­des for kjø­ring i på­vir­ket til­stand, kjø­ring uten gyl­dig fø­rer­kort og en rek­ke and­re brudd på vei­tra­fikk­lo­ven.

For­moe opp­ly­ser at det mu­li­gens var en pas­sa­sjer i bi­len.

Et øyen­vit­ne opp­ly­ser til Fædre­lands­ven­nen at han så po­liti­bi­len kjø­re inn Mer­ce­de­sen bak­fra, og at den da snur­ret 180 gra­der og hav­net i grøf­ta. Iføl­ge vit­net kjør­te po­li­ti­et så inn i si­den på bi­len.

– Jeg hør­te si­re­nen, og de kom stygg­fort her, og det sa jeg til dem. For jeg ble litt skjel­ven. Men de gjor­de det på et over­sikt­lig sted, sier vit­net.

FOTO: 03811-TIPSER

Her har po­li­ti­et nett­opp fått stan­set bi­len ved å kjø­re inn i den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.