FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

De dø­de­ligs­te skog­bran­ne­ne si­den 1980

● In­do­ne­sia, sep­tem­ber 1997: 240 men­nes­ker om­kom i den mest død­brin­gen­de av lan­dets man­ge skog­bran­ner. In­do­ne­sia måt­te ha hjelp fra nabo­lan­det Malay­sia for å sluk­ke bran­nen.

● Ki­na, mai 1987: 191 men­nes­ker døde i den størs­te skog­bran­nen i lan­det på over 300 år. 73 mil­lio­ner mål skog, en seks­del av lan­dets tøm­mer­re­ser­ver ble øde­lagt.

● Aust­ra­lia, fe­bru­ar 2009: 173 men­nes­ker om­kom i skog­brann i del­sta­ten Vic­to­ria på det som blir kalt «Black Sa­tur­day».

● Aust­ra­lia, fe­bru­ar 1983: 75 men­nes­ker der­av 17 brann­folk, døde i skog­bran­ner sør­øst i lan­det.

● Hel­las, au­gust 2007: 84 men­nes­ker om­kom i en brann sør­vest for Aten, som var den dø­de­ligs­te i en se­rie skog­bran­ner som­mer­en 2007.

● Por­tu­gal, 17.- 18. juni 2017: Minst 62 men­nes­ker mis­tet li­vet i sko­gog busk­bran­ner i det sen­tra­le Por­tu­gal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.