79 døde el­ler sav­net

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

79 men­nes­ker er nå be­kref­tet døde el­ler sav­net et­ter bran­nen i en bo­lig­blokk i London, opp­ly­ser po­li­ti­et, som fryk­ter tal­let på døde vil sti­ge yt­ter­li­ge­re.

Det bod­de fle­re hund­re men­nes­ker i den 24 eta­sjer høye bo­lig­blok­ken Gren­fell Tow­er, og fort­satt er man­ge men­nes­ker ikke gjort rede for. Lon­dons po­liti­sjef Stuart Cun­dy sier tal- let på døde kan kom­me til å sti­ge yt­ter­li­ge­re.

Den vold­som­me bran­nen star­tet natt til ons­dag i for­ri­ge uke og ble ikke sluk­ket før halv­an­net døgn se­ne­re. Ar­bei­det med å søke et­ter fle­re om­kom­ne er iføl­ge Cun­dy svært vans­ke­lig, og po­li­ti­et har tid­li­ge­re sagt at de ikke tror alle som døde, vil bli fun­net.

År­sa­ken til bran­nen er fore­lø­pig ikke kjent, men po­li­ti­et tror ikke den var på­satt.

FOTO: MARKO DJURICA

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.