81-åring ryg­get på kona

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En 81 år gam­mel mann som er til­talt for å ha ryg­get på kona si, nek­tet straff­skyld da retts­sa­ken mot ham star­tet i Stavanger ting­rett.

Kvin­nen døde av ska­de­ne hun ble på­ført uten­for eldre­sen­te­ret Skip­per Wor­se på Ei­ga­nes i fjor. 81-åringen er­kjen­ner at det var han som kjør­te bi­len, men me­ner iføl­ge Stavanger Af­ten­blad at han ikke brøt veg­tra­fikk­lo­ven.

– Jeg fikk pa­nikk da jeg ikke så hen­ne i spei­let. Jeg føl­te at bi­len ryg­get for raskt, men iste­den­for å tråk­ke på brem­sen, tråk­ket jeg på gas­sen, sa han i ret­ten man­dag for­mid­dag. Kona skul­le hjel­pe ham å ryg­ge ut.

Det var in­gen øyen­vit­ner til ulyk­ken, men fle­re hør­te en vold­som ak­se­le­ra­sjon fra ulyk­kes­bi­len, etter­fulgt av et smell.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.