Sy­rer nek­ter for ter­ror­plan

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Retts­sa­ken mot en ung sy­rer ble man­dag inn­le­det i den tys­ke byen Ra­vens­burg. Han er til­talt for å ha vil­let gjen­nom­føre et bombe­an­grep i Kø­ben­havn. 21-åringen ble tatt med en ves­ke med fyr­stik­ker, fyr­ver­ke­ri og to kjøk­ken­kni­ver idet han var på vei med tog fra Tysk­land til Kø­ben­havn i no­vem­ber i fjor.

Selv sier han at han bare vil­le hjel­pe Den islams­ke sta­ten (IS), og at han selv ikke had­de tenkt å spil­le noen ak­tiv rol­le i et even­tu­elt an­grep. Men tysk på­tale­myn­dig­het me­ner at et av­skjeds­brev som er fun­net på den til­tal­tes mo­bil­te­le­fon, ty­der på det mot­sat­te. I det an­gi­ve­li­ge av­skjeds­bre­vet står det blant an­net «jeg ber Gud om å ta seg til meg og be­trak­te meg som en mar­tyr», men han nek­ter for å ha skre­vet det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.