Avviser draps­plan

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Man­nen som er ho­ved­til­talt for dra­pet i Sønd­re Land, avviser at pla­nen var å dre­pe Nils Olav Bak­ken, men sier han tok med ben­sin «i til­fel­le det ble vans­ke­lig». Det er satt av ti da­ger til retts­sa­ken i Gjøvik ting­rett, og de tre førs­te da­ge­ne skal de tiltalte for­kla­re seg om dra­pet på Bak­ken (49), som ble fun­net død, kniv­stuk­ket og sterkt for­brent i fjor høst.

Den førs­te i vitne­bok­sen er den 36 år gam­le an­tat­te ho­ved­man­nen, som star­tet sin for­kla­ring rett før lunsj man­dag.

– Det er jo vans­ke­lig. Men en har nå gjort det en har gjort, så da får en stå for det, be­gyn­te han sitt vitne­mål i ret­ten.

36-årin­gens tid­li­ge­re kjæ­res­te, en 44-årig kvin­ne, er også til­talt for drap el­ler med­virk­ning til drap. Det sam­me er hen­nes 20 år gam­le sønn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.