Fle­re straf­fe­de sen­des ut

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Po­li­ti­ets ut­len­dings­en­het (PU) uttrans­por­ter­te 179 straf­fe­de per­soner fra Nor­ge i mai. Det til­sva­rer 40 pro­sent av de i alt 452 per­sone­ne som ble sendt ut.

Nes­ten halv­par­ten av de straf­fe­de kom­mer fra bare tre land: Ro­ma­nia, Po­len og Li­tau­en. Det vi­ser PUS tvangs­ut­vis­nings­sta­ti­stikk for mai må­ned. Til sam­men har PU uttrans­por­tert 866 per­soner som er ilagt en straffe­re­ak­sjon i årets fem førs­te må­ne­der. I fjor til sam­me tid var det til­sva­ren­de tal­let 824.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.