FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

50 år

Ter­je Grunde­tjern, Søg­ne. Gra­tu­le­rer med 50-års­da­gen til den gode pap­pa­en min! Nå be­gyn­ner du å bli gam­mel. Du er ver­dens bes­te pap­pa, la­ger de bes­te bur­ger­ne og gir meg alt jeg tren­ger. Klem fra Ben­ja­min.

3 år

Er­le Bjer­ke-olsen, Kris­tian­sand. Vår fan­tas­tis­ke Er­le fyl­te 3 år 18 juni. Mam­ma, pap­pa og store­søs­ter Thea gra­tu­le­rer og er su­per­glad i deg. Klem!

50 år

Arild Grunde­tjern, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med 50-års­da­gen til den gode pap­pa­en vår! Nå er du ikke ung len­ger, men li­ke­vel sprek. Takk for den du er for oss, vi er vel­dig glad i deg. Klem­mer fra Li­se, Ane og Rik­ke.

2 år

Em­rik Mø­vik Mon­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for sjar­mø­ren vår som fyl­ler 2 år! Vi er alle uen­de­lig glad i deg! Tyne­ko­ser fra su­per­store­søs­ter Emine, mam­ma og pap­pa!

11 år

Lea­na Mag­nus­sen Tønnessen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer mas­se med 11-års­da­gen. Hå­per den blir like flott som du er.

1 år

Ama­lie Bjør­narå, Kris­tian­sand. Vår sø­tes­te og sjar­me­ren­de Ama­lie fyl­ler 1 år idag. Vi er uen­de­lig glad i deg. Klem fra mam­ma og pap­pa.

10 år

Mi­na Bit­ter, Kris­tian­sand. Hur­ra for ver­dens bes­te Mi­na som er 10 år i dag.du er en flott og blid jen­te som vi alle er så glad i. En su­per dag øns­ker vi deg ! Knuse­kos fra mo­mo og mor­far. Stor burs­dags­klem også fra ku­si­ne Li­va.

10 år

Mar­tin Glamsland, Lil­le­sand. Hipp hur­ra for den­ne flot­te Glamsland­gut­ten Mar­tin som fyl­ler 10 år 20. juni. Vi gleder oss til å fei­re deg med man­ge ven­ner og hele slek­ta på burs­dags­fest. Hil­sen Sa­mu­el, mam­ma, og pap­pa.

9 år

Sti­ne G. Bjelland, Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for deg, Sti­ne! Tenk at du al­le­re­de er 9 år. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen, snup­pa vår. Klem­mer fra Fred­rik, Ing­rid, Kris­tin, Li­ne, Si­ri, Hei­di, mam­ma og pap­pa.

5 år

An­ge­li­ka Høye Pe­der­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for gull­jen­ta vår som fyl­ler 5 år i dag! Du er en ny­de­lig jen­te og en stor gle­des­spre­der for alle rundt deg! Vi er kjempe­glad i deg. Klem fra mam­ma, pap­pa, Andrè, In­ger Ani­ta og Alek­san­der.

4 år

Ul­rik Sand­vand Bal­chen, Kris­tian­sand. Tenk at god­gut­ten vår er 4 år 20. juni! Gra­tu­le­rer med da­gen din Ul­rik! Man­ge klem­mer fra lille­søs­ter Nora, mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.