Kla­ra Fjær­ei­de er 105 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT - AU­DUN NORDBOTTEN

●● Kla­ra Fjær­ei­de fyl­ler 105 år

20. juni 2017.

Hun er født på lag­mands­gaar­den Holmegaard i Ho­lum kom­mu­ne, nå Man­dal. Hun had­de sju søst­re og en bror. Går­den lå like ved Ho­lum kir­ke og had­de gode lakse­fiske­ret­tig­he­ter i Marna­dals­el­ven. Et­ter folke­sko­len fulg­te fram­halds­sko­le.

Så kom ar­beids­li­vet. Først som pri­vat­lær­ling og de­ret­ter stas­lær­ling ved Tøns­berg Mei­e­ri.

De­ret­ter tok hun ek­sa­men ved mei­eri­sko­len på Bry­ne. Et­ter mei­eri­sko­len ar­bei­det hun på Stok­ke Mei­e­ri som mei­ers­ke og se­ne­re på Tøns­berg Mei­e­ri der hun sto for smør­pro­duk­sjo­nen til hun gikk av med pen­sjon i 1991.

Hun traff Henrik Fjær­ei­de på mei­e­ri­et og de gif­tet seg i 1938, og de fikk tre barn, Her­mod, Åse og Solveig.

Hun har seks barne­barn, ni olde­barn og to tipp­olde­barn.

100 år fyl­te hun den da­gen Sa­ga Ose­berg ble sjø­satt. Der var hun æres­gjest, og ble gra­tu­lert og fikk en prat med Konge­pa­ret.

I dag er hun Vest­folds elds­te per­son, ånds­frisk og bor i sin egen lei­lig­het i Vest­sol­vei­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.