10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

21. JUNI 2007

●● Mot­stan­der­ne me­ner det plan­lag­te bade­ho­tel­let At­lan­tis på Am­fe­nes i Søg­ne er for­dek­te luk­sus­lei­lig­he­ter for fif­fen. – Vi har ikke noe imot bade­land og ho­tell, men det er ikke det vi får. Det­te blir et nytt «Strand­pro­me­na­den» for de som har råd til slikt, hev­der Eli­sa­beth Mik­kel­sen fra Am­fe­ne­sets Ven­ner. I går gikk hun i spiss for ak­sjons­grup­pa mot At­lan­tis, som stil­te med et tjue­talls skep­tis­ke fjes da plan­ut­val­get skul­le si ja el­ler nei til om ho­tel­let med 400 sen­ger kan star­te. – Det er ka­mu­fla­sje hele vei­en. Hva skal du med 200 båt­plas­ser for et ho­tell der gjes­te­ne bor ett døgn, spør Hel­ge An­der­sen, en an­nen av front­fi­gu­re­ne som job­ber for å få stan­set de gi­gan­tis­ke ho­tell­pla­ne­ne i Søg­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.