25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

20. JUNI 1992

●● For førs­te gang i histo­ri­en (20 år) åp­nes Hen­nes Ma­jes­tets Ræ­gas som­mer­se­song ut­for­bi de yt­ters­te skjær! Ufat­te­lig langt ut­for­bi, egent­lig. 53 dags­rei­ser ut­for­bi. Helt til Ro­ma drog Hen­nes spe­sial­ut­send­ning, tid­li­ge­re ho­tell­di­rek­tør Al­fred S. Hau­ge fra Kris­tian­sand. Man­ge le­se­re har si­den påske­ti­der sik­kert lurt på hvor­for i all ver­den den­ne Hau­ge på 61 år la ut på en stra­ba­siøs syk­kel­tur på hele 3576 kilo­me­ter fra Hirts­hals til Ro­ma. Mu­li­gens lur­te han også på det selv. Men da han hen­tet Hen­nes post­send­te T-skjor­te, samt kla­re ma­jes­te­tis­ke ord­rer noen dags­rei­ser fra må­let skjøn­te han at alt har en me­ning i li­vet. Det sto­re 20-års­ju­bi­le­et er med det­te inn­le­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.