50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

20. JUNI 1967

●● Flag­get gikk til topps på My­ren gård og Fi­s­kaa Verks mu­sikkorps holdt en ti­mes kon­sert på hau­gen foran ho­ved­byg­nin­gen i går kveld i an­led­nin­gen den of­fi­si­el­le åp­ning av par­ken for pub­li­kum. En rek­ke be­geist­re­de kris­tian­san­de­re strei­fet se­ne­re om­kring i det prakt­ful­le an­leg­get som i som­mer­kvel­dens myke lys for­ton­te seg gans­ke spe­si­elt til­ta­len­de. Byg­nin­gen er be­teg­net som det vak­res­te Sveit­ser­hus uten­for Sveits, par­ken og fri­om­rå­de­ne ned mot sjø­en gir by­be­folk­nin­gen re­krea­sjons­mu­lig­he­ter, og selve an­leg­get er slut­te­lig av rent bo­ta­nisk in­ter­es­se. Park­sjef Kraft ga un­der åp­nings­høy­ti­de­lig­he­ten et lite til­bake­blikk over My­rens his­to­rie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.