4. PLASS

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Pål M. Smør­vik ”Exit”

«Fo­tog­lad ama­tør, som i ho­ved­sak tar gate­foto/gate­por­trett, og helst i sort/hvitt. Kan også ta i and­re far­ger. Exit, kan­skje et bil­de på tids­klem­ma, der vi has­ter av går­de mel­lom hjem og jobb».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.