Cookie-sand­wich med is­krem

Faedrelandsvennen - - TEMA -

●● Som­mer­ny­tel­se! Hjemme­bak­te cookies kan leg­ges sam­men to og to med et tykt lag av din ynd­lings­is. Isen kan en­ten være hjemme­la­get el­ler fer­dig­kjøpt. Jeg bru­ker min bes­te opp­skrift på ame­ri­kans­ke “Choco­la­te Chip Cookies” og hjemme­la­get va­nilje­is.

In­gre­di­en­ser

Be­reg­net til fire per­soner

Cookies

● 150 g smør

● 50 g suk­ker

● 200 g brunt suk­ker

● 2 stk sto­re egg

● 150 g hvete­mel

● 100 g fint sam­malt hvete­mel

● 0.5 ts bake­pul­ver

● 150 g koke­sjo­ko­la­de

● 100 g val­nøt­ter (kan sløy­fes)

Va­nilje­is

● 5 stk egge­plom­me

● 1.5 dl suk­ker

● 1 stk va­nilje­stang

● 5 dl krem­flø­te

Slik gjør du Cookies:

1.

Pisk sam­men smør og suk­ker til smør­krem. Pisk inn eg­ge­ne. Bland det tør­re og rør inn i dei­gen. Hakk sjo­ko­la­den og val­nøt­te­ne og ha i til slutt. Sett top­per på steke­pla­ter som er dek­ket med bake­pa­pir. Stek cook­i­se­ne midt i ov­nen ved 180°C i 12-15 mi­nut­ter. Av­kjøl. Va­nilje­is: 2. Pisk egge­plom­mer og suk­ker. Til­sett va­nilje­frø. Pisk krem­flø­ten til myk krem og vend inn i egge­do­si­sen til slutt. Fyll is­krem­blan­din­gen i en boks. Sett bok­sen i fry­se­ren i 4-5 ti­mer (el­ler gjer­ne over nat­ten) slik at is­kre­men stiv­ner. Mon­te­ring: 3. La is­kre­men myk­ne nok til at du kan for­me den litt. Skjær ut tyk­ke ski­ver av isen (ca 2-3 cm) og om­trent like sto­re i dia­me­ter som cookie­se­ne du bru­ker. Skjær til is­ski­ve­ne slik at de pas­ser mel­lom cookie­se­ne, og jus­ter gjer­ne også litt i kan­te­ne, så ski­ve­ne får litt rund fa­song. Legg hver is­ski­ve mel­lom to cookies og klem dem godt sam­men til en is­sand­wich. Gjen­ta og sett sand­wich­e­ne på et brett i fry­se­ren. La de fyl­te cookie­se­ne lig­ge i fry­se­ren i minst et par ti­mer, så is­kre­men blir helt fast igjen. Cookie­se­ne kan godt være i fry­se­ren over nat­ten, og de kan også opp­be­va­res der len­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.