Irsk mot­stand for RBK

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Ro­sen­borgs førs­te hin­der på vei­en mot gruppe­spill i mes­ter­liga­en i fot­ball blir irs­ke Dun­dalk.

Det ble klart et­ter at mes­ter­li­ga­trek­nin­gen for menn ble fore­tatt i sveit­sis­ke Nyon i går.

Trøn­der­ne går inn i 2. kva­li­fi­se­rings­run­de som se­e­det lag, noe som be­tyr at de unn­går de an­tatt har­des­te mot­stan­der­ne.

Dun­dalk var med i gruppe­spil­let i Euro­pa­liga­en i fjor, der de hav­net på sis­te­plass, i grup­pe med rus­sis­ke Ze­nit St. Pe­ters­burg, ne­der­lands­ke AZ Alk­ma­ar og is­ra­els­ke Mac­ca­bi TelAviv FC.

Nå lig­ger la­get som num­mer to i den irs­ke se­ri­en, 18 po­eng bak le­den­de Cork. På 13 kam­per har den irs­ke klub­ben gått på seks tap.

Ro­sen­borg på sin side leder den nors­ke Elite­se­ri­en, uten å ha im­po­nert. Søn­dag tap­te trøn­der­ne 0-1 borte mot Hauge­sund.

Skul­le Ro­sen­borg ta seg vi­de­re ven­ter tøf­fe­re mot­stand. Som use­e­det lag i run­de tre kan Kåre In­ge­brigt­sens mann­skap møte lag som Cel­tic, FC Kø­ben­havn, FC Salz­burg, APOEL og Lu­do­go­rets.

Ro­sen­borg skal spil­le sine førs­te kva­li­fi­se­rings­kam­per 11./12. juli og 18./19. juli.

Brann mø­ter vin­ne­ren av kam­pen mel­lom Vo­j­vo­di­na (Ser­bia) og Ruzombe­rok (Slo­va­kia) i 2. kva­li­fi­se­rings­run­de i euro­pa­liga­en.

Brann kom use­e­det inn til man­da­gens trek­ning av den and­re kva­li­fi­se­rings­run­den i euro­pa­liga­en og kun­ne møte stor­lag som Galata­sa­ray, Aber­deen og Brønd­by.

Det er også klart at Odd mø­ter Bal­ly­me­na Uni­ted (Nord-ir­land) i førs­te kva­li­fi­se­rings­run­de.

– Vi er for­nøyd. Det er et spen­nen­de land. Vi øns­ket borte­kamp først, men uan­sett, vi er se­e­det og skal slå det la­get, sier Odd-tre­ner Dag-ei­lev Fa­ger­mo til NTB.

I en even­tu­ell 2. kva­li­fi­se­rings­run­de mø­ter Odd en­ten Ba­la Town (Wa­les) el­ler Va­duz (Liech­ten­stein).

Hauge­sund trakk Co­le­rai­ne, og der­med må også de ta tu­ren til Nord-ir­land.

Hvis Hauge­sund går vi­de­re til 2. kva­li­fi­se­rings­run­de mø­ter de vin­ne­ren av kva­li­fi­se­rings­kam­pen mel­lom Lech Poz­nan fra Po­len og Pe­lis­ter fra Ma­ke­do­nia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.