Ruud sta­dig nær­me­re topp 100

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Det nors­ke ten­nis­ta­len­tet Cas­per Ruud klat­rer til 108.-plass og beste­no­te­ring på man­da­gens fers­ke ver­dens­ran­king i ten­nis

Da ver­dens­ran­kin­gen ble opp­da­tert man­dag klat­ret ung­gut­ten fire plas­ser fra 112.-plass. Det er hans høy­es­te ran­ge­ring noen­sin­ne. 18-åringen nær­mer seg sam­ti­dig må­let om topp 100.

Ten­nis­ko­me­ten tap­te kvart­fi­na­len i Chal­len­ger-tur­ne­rin­gen i Lyon for den ca­na­dis­ke ten­årin­gen Fe­lix Au­ger-aliass­i­me fre­dag. 16-åringen gikk se­ne­re helt til topps i tur­ne­rin­gen. Ruud fikk li­ke­vel ras­ket med seg nok po­eng til å gjø­re et nytt byks på ver­dens­ran­kin­gen.

An­dy Mur­ray er fort­satt ver­dens­ener i ten­nis­ver­de­nen, mens Ra­fael Na­dal be­hol­der sin an­nen­plass et­ter å ha vun­net sin tien­de tit­tel i Ro­land-gar­ros. Hans fi­nale­mot­stan­der i Frank­ri­ke, Stan Wawrin­ka, er fort­satt num­mer tre.

Nes­te punkt i ka­len­de­ren for Ruud er ny chal­len­ger­tur­ne­ring i frans­ke Blois den­ne uken. Nord­man­nen, som er fem­te­se­e­det i tur­ne­rin­gen, mø­ter bel­gis­ke Kim­mer Cop­per­jans i 1. run­de man­dag.

Et­ter den and­re frans­ke tur­ne­rin­gen på to uker skal han gjen­nom en tre­nings­uke før han skal spil­le to nye chal­len­ger­tur­ne­rin­ger i Tysk­land i Mar­burg (3/7) og Braun­schweig (10/7).

Et­ter det skal han et­ter pla­nen ut i kva­li­fi­se­ring til Atp-tur­ne­rin­ger. Ho­ved­tur­ne­rin­gen i US Open i slut­ten av au­gust er det nes­te sto­re må­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.