Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Blir torvet klar for åp­ning?

● I dag har ut­byg­ger­ne sagt at Ned­re torv skal være klar for åp­ning før tors­da­gens Som­mer på Torvet. Hol­der tids­pla­nen? Sjekk på fvn.no

Pro­se­dy­rer i draps­sa­ken

● I dag skal par­te­ne i dob­belt­draps­sa­ken i Kris­tian­sand hol­de pro­se­dy­rer om skyld­spørs­mål og straffe­ut­må­ling. Følg med på fvn.no

Ro­sen­borg nes­te?

● Om Jerv slår Åsa­ne på Le­ver­myr i kveld kl. 18, er Ro­sen­borg nes­te mot­stan­der i cu­pen. Kla­rer Sand­støs gut­ter det? Følg med på fvn.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.