Av­fall Sør

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Av­fall Sør mot­tok i fjor 550 kilo av­fall fra pri­va­te per inn­byg­ger.

● Det er mer enn 100 kilo mer enn lands­gjen­nom­snit­tet, noe som tro­lig kan for­kla­res med gratis le­ve­ring på gjen­vin­nings­sta­sjo­ne­ne.

● Hver inn­byg­ger kastet i fjor sju kilo med elek­tro­av­fall.

● Av­fall Sør ei­es av kom­mu­ne­ne Kris­tian­sand, Song­da­len, Søg­ne og Ven­ne­sla.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.