Slik blir sankt­han­svæ­ret i Ag­der

Faedrelandsvennen - - NYHETER - LENA RUSTAN FIDJESTAD

– Det ser ikke vel­dig bra ut, sier me­teoro­lo­gen.

og hel­ga blir pre­get av mer lav­trykk­s­ak­ti­vi­tet, for­tel­ler hun. Fre­da­gen star­ter med spred­te regn­by­ger, som ut­vik­ler seg til mer ned­bør mot kvel­den.

– Det kom­mer vind fra vest­lig ret­ning, med pe­rio­der opp mot li­ten ku­ling langs kys­ten. I inn­lan­det blir det litt mind­re vind, men det vil være ned­bør der også, sier Mox­nes. Tem­pe­ra­tu­ren vil lig­ge på mel­lom 10 til 15 gra­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.