Vil ha fe­mi­nistmos­ké i Oslo

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● I en plan­lagt mos­ké i Oslo skal kvin­ner kun­ne lede menn i bønn, og kvin­ner og menn skal få be i sam­me rom, skri­ver Vårt land. Ini­tia­tiv­ta­ker til mos­ke­en er Thee Ye­zen Al-obai­de. Gjen­nom or­ga­ni­sa­sjo­nen Skeiv Ver­den har han dan­net et ufor­melt nett­verk for ho­mo­fi­le mus­li­mer i Nor­ge.

– Mos­ke­en skal være et sted som er åpent for alle som fø­ler at de ikke pas­ser inn i van­li­ge mos­ke­er, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.