Beg­ge syk­lis­te­ne om­kom

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Også den and­re syk­lis­ten som fikk hjerte­stans un­der Nord­sjø­rit­tet lør­dag 10. juni er død.

De to men­ne­ne som fikk hjerte­stans un­der det sto­re syk­kel­rit­tet var 51 år gam­le Morten Pe­ter­sen og 60 år gam­le Gun­nar Ce­der­strøm. Pe­ter­sen døde på Stavanger Uni­ver­si­tets­sjuke­hus søn­dag 11. juni, mens Ce­der­strøm sov­net inn på syke­hu­set 15. juni. Beg­ge var bo­satt på Ål­gård.

– Jeg har ikke ord, det­te er bare for­fer­de­lig trist, sier Nord­sjø­rit­tets dag­li­ge leder, Si­ri Om­me­dal, til Af­ten­bla­det.

De to hen­del­se­ne skjed­de ved Grø­da­land og ved En­gelsvoll i Klepp, i det som skal være let­te par­ti­er av løy­pa.

I Nord­sjø­rit­tets 20-åri­ge his­to­rie har det et­ter det­te vært fire døds­fall som kan knyt­tes til rit­tet.

To per­soner fikk hjerte­stans un­der årets Nord­sjø­ritt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.