Fire­barns­far i av­hør

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

47-årin­gen som kjør­te ned mus­li­mer uten­for en mos­ké i Fins­bury Park i London, satt tirs­dag i av­hør hos po­li­ti­et.

El­le­ve men­nes­ker ble skadd da fire­barns­fa­ren Dar­ren Os­bor­ne kjør­te en vare­bil rett inn i en grup­pe mus­li­mer som ak­ku­rat had­de kom­met ut av Fins­bury Park-mos­ke­en sent søn­dag kveld. Po­li­ti­et har ikke kom­men­tert hva som har kom­met fram i av­hø­ret, men iføl­ge Os­bor­nes fa­mi­lie har han men­ta­le pro­ble­mer. – Søn­nen min er in­gen ter­ro­rist, sier moren Chris­ti­ne til The Sun. Søs­te­ren Ni­cola hev­der at bro­ren len­ge har slitt psy­kisk. – Han har vært for­styr­ret i leng­re tid, sier hun. Nevø­en El­lis be­kla­ger på veg­ne av fa­mi­li­en over­for of­re­ne. – Han er in­gen ra­sist. Det­te er helt åpen­bart pur gal­skap, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.