Fødselsdag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

60 år

Ann He­len Foss­nes Tverr­li, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Ann He­len Foss­nes Tverr­li som fyl­ler 60 år i dag!hå­per du får en su­per dag og en flott feiring. Du er den bes­te og be­tyr mye for oss alle! Hil­sen Stei­nar, Øy­vind, Ma­ria Eli­se m/fa­mi­lie.

3 år

Filip­pa Nagle­stad Kn­ut­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te Filip­pa som ble 3 år! Du gir oss så mye gle­de i hver­da­gen og vi er så glad i deg. Klem­mer fra pap­pa, mam­ma og store­bror Ras­mus.

10 år

Karo­li­ne Olsen, Kris­tian­sand. Fot­ball­jen­ta vår, Karo­li­ne, fyl­ler 10 år i dag ons­dag 21 juni. Du er fan­tas­tisk, og vi er uen­de­lig glad i deg. Klem fra mam­ma, pap­pa og res­ten av fa­mi­li­en.

2 år

Mat­hias Moi , Song­da­len. Hipp hur­ra for vår kjæ­re Mat­hias som fyl­te 2 år 20. juni. Vi er kjem­pe stol­te av deg go'gut­ten vår! Man­ge klem­mer fra pap­pa og mam­ma.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.