Døds­fall

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Leiv Fred­rik Knut­zen, SUS/OR­stad, døde 14. juni. Be­gra­ves fra Frøy­land og Or­stad kyr­kje ons­dag 21. juni.

Susan­ne Olsen og Mi­kal Skoge, Kris­tian­sand. Vi gif­ter oss 24.06.2017, viel­sen vil fin­ne sted i Flek­ker­øy kir­ke lør­dag klok­ken 14:15.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.