Bryl­lups­dag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

45 år

Elin og Kåre Lun­den, Ven­ne­sla. Hipp hur­ra for være kjæ­re ven­ner, Elin og Kåre Lun­den som had­de Safri­bryl­lup på lør­dag. Takk for en fin helg på Sjøro. Varm hil­sen fra Grethe og Tor­finn, og Sne­frid og Ei­nar. Aud Ris­berg, Søn­de­led, døde 14. juni. Bi­set­tes fra Fry­den­dal kir­ke tors­dag 22. juni. Chris­ti­an Wil­le Mos­gren, Planke­myra/his­øy, døde 18. Juni. Be­gra­ves fra His­øy kir­ke tors­dag 22. juni.

Mar­git To­bia­sen, New Jer­sey, døde 11. no­vem­ber 2016. Urne­ned­set­tel­se fra Fe­da tors­dag 22. juni.

Lena Hæ­stad og Pat­rick Mar­tin Fox, Kris­tian­sand. Vi gif­ter oss 24.juni kl 13:00 i Vågs­bygd kir­ke. Alle er hjer­te­lig vel­kom­men!! Hil­sen Lena, Hannah og Pat­rick

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.