25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

21. juni 1992

●● Erik Myk­land stjal show­et da Start slo Mjøn­da­len 4 - 1 på Kris­tian­sand Sta­dion. Starts gull­klump spil­te på hele sitt tek­nis­ke re­gis­ter, og gjor­de mot­stan­der MIF til lat­ter. Start hen­ger med i tet­stri­den, mens gjes­te­ne er på ta­bell­bun­nen. Det var klasse­for­skjell mel­lom la­ge­ne, selv om Bre­de Ski­stads ele­ver ikke le­ver­te noen topp­kamp. Men Myk­land var gi­gan­tisk - og Start er enes­te lag uten tap i elite­se­ri­en. Sta­dion-pub­li­kum­met har for lengst tryk­ket Myk­land til sitt bryst. For Mif-spil­le­re­ne må han der­imot for­to­ne seg som det rene ma­re­rit­tet. Gang på gang lur­te han gjes­te­ne opp i stry med sine ven­din­ger, og foret med­spil­ler­ne med lek­re frem­spill.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.